‘บิ๊กตู่’ ยิ้ม อยู่ได้ถึงปี 70 มือธนาคารอ้าง ‘ชุดความคิดใหม่’ 4 มาตราส่งเสริม …

“บิ๊กตู่” ยิ้ม อยู่ได้ถึงปี 70 มือธนาคารอ้าง ”ชุดความคิดใหม่” 4 มาตราช่วยเหลือ ”จรัญ” กำหนดมี 3 แพร่ง ชี้ มัธยม264 ให้ตั้งแต่แมื่อปี’60 ก็ได้
ศาสตราจารย์ดร.ชาติชายในจังหวัดเชียงใหม่ สมัยก่อนผู้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ชัดเจนลึก ดำเนินรายการโดย วราวิทย์ ฉิมมณี ทางสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์เนชั่น ตอนวันที่ 12 ส.ค.ว่า กรณีมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดี๋ยวนี้ กำหนดให้นายกฯครอบครองตำแหน่งไม่เกิน 8 ปี แต่ว่ามีปัญหาว่าจะเริ่มตั้งแต่แมื่อวันเวลาไหน จำเป็นที่จะต้องมองมาตราที่เกี่ยวโยงทั้งหมดทั้งปวง
กฎเกณฑ์ห้ามอยู่เกิน 8 ปี เริ่มจากรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 171 ส่วนรัฐธรรมนูญ 2560 อยู่ในมาตรา 158 วรรคสี่
ศาสตราจารย์ดร.ชาติชายพูดว่า ในเรื่องนายกฯตามรัฐธรรมนูญ 2560 มือธนาคารใช้ชุดความคิดใหม่ แล้วก็มีวิธีการที่ผิดแผกแตกต่าง โดยมีมาตราที่เกี่ยวเช่น มาตรา 88 และก็ 89 ที่อวยพรรคการบ้านการเมืองเสนอชื่อแคนดิเดต 3 คน ไม่ต้องเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ แล้วการเป็นนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามมาตรา 159 แล้วก็แล้วเป็นมาตรา 158 ที่กำหนดห้ามครอบครองตำแหน่งเกิน 8 ปี ในวรรคสี่ แต่ว่าจะส่งผลเช่นไร จะต้องมองจากทุกวรรคทั้งยังสี่วรรคในมาตรา 158 นายกฯที่จะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 8 ปี ควรเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ที่ประชุมเห็นดีเห็นชอบตามมายี่ห้อ 159 ตามที่ระบุในวรรคสอง ของมาตรา 158 รวมทั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประธานที่ประชุมผู้แทนฯเซ็นชื่อรับตอบสนองพระบรมราชโองการ ตามวรรคสาม ของมาตรา 158
ส่วนมาตรา 264 ที่กล่าวว่าให้ คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้นับว่าเป็น คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติที่ รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งพอๆกับบอกว่าให้การเป็นรัฐบาลมีผลย้อนหลัง ศาสตราจารย์ดร.ชาติชายพูดว่า กำหนดไว้เพื่อความเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไม่ปราศจากจากการจัดการราชการแผ่นดินแม้วินาทีเดียว ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านๆมาก็กำหนดไว้ทุกฉบับ มาตรานี้เป็นหลักของการจัดการราชการแผ่นดิน เป็นคนละหลักกับเรื่องมาตรา 158 กล่าวถึงการที่ข้างนิติบัญญัติให้กำเนิดฝ่ายบริหารออกมา
พิธีกรถามหาการไตร่ตรองประเด็นนี้ สำหรับการสัมมนาคณะกรรมการชูร่างรัฐธรรมนูญ หรือ แขนธนาคาร ที่มีนายมีชัย ฤชุชนิด เป็นประธาน ครั้งที่ 500 ตอนวันที่ 7 ก.ย. 2561 ซึ่งมีความเห็น มือธนาคารว่า ให้นับเวลา 8 ปีรวม จากทีแรกที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่ปรากฏความคิดเห็นคัดค้านแนวความคิดนี้ในบันทึกการสัมมนา ศาสตราจารย์ดร.ชาติชายพูดว่า นึกออกว่ามีคนถามโต้แย้งแบบเดียวกันว่าจะเป็นกลางหรือ พล.อำเภอประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2557 เป็นรัฎฐาธิปัตย์ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่เกิดขึ้น หากเขียนย้อนไปไปส่งผลเป็นอันตราย อย่างงี้จะยุติธรรมไหม แล้วก็ข้อบังคับมหาชนจะมีผลย้อนหลังเป็นอันตรายได้หรือ แล้วก็มีคนภายในห้องประชุมกล่าวว่าหากปัญหา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปตามใจ ซึ่งเนื้อหาการสัมมนาคราวนั้น เป็นบันทึกการสัมมนา ไม่ใช่ความเห็นชอบ ข้าราชการบางทีอาจมิได้เขียนเนื้อความทั้งสิ้นไว้
หลังจากนั้น เป็นการสัมภาษณ์ นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตกาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพูดว่าหัวข้อนี้ควรจะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหมาย วาระ 8 ปีนาชูฯ มีความเห็น 3 ทาง กรุ๊ปแรก อ่านมาตรา 158 วรรค 4 ของรัฐธรรมนูญแล้วมีความเห็นว่าจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่แมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2557 ที่รับเป็นนายกฯ พอๆกับครอบครองตำแหน่งครบ 8 ปีแล้ว แม้กระนั้นตนได้ฟังข้อคิดเห็นตรงกันข้าม ท่านมีความคิดเห็นว่าการอ่านข้อบังคับ จะอ่านวรรคเดียวมิได้ จะต้องอ่านอีกทั้งมาตราแล้วก็ทั้งยังบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวด้วย ถ้าหากอ่านทุกวรรค จะมีความเห็นตรงกันข้าม เพราะว่าตามวรรคสอง ของมาตรา 158 กำหนดให้นายกรัฐมนตรี จะต้องมาจากที่ประชุมผู้แทนฯ และก็ตามวรรคสามนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯโดยประธานที่ประชุมเซ็นชื่อรับตอบสนอง ถ้าเกิดอ่านบริบททั้งยังมาตรา จะต้องเริ่มนับตั้งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ ตามมายี่ห้อ 158 วรรคสอง ประกอบวรรคสาม ซึ่งมีการโปรดเกล้าฯตามมายี่ห้อ 158 ในวันที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งจะไปครบ 8 ปี ในวันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2570
นายจรัญยังพูดว่า ทางลำดับที่สาม แม้อ่านบทเฉพาะกาล มาตรา 264 วรรคหนึ่ง ให้ คณะรัฐมนตรีที่ครองตำแหน่งอยู่ก่อนใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีฐานะเป็น คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ พอๆกับพูดว่า คณะรัฐมนตรีก่อนหน้ารัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ใช่ คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ แต่ว่าเนื่องจากว่าบทเฉพาะกาลมายกเว้น ให้ถือได้ว่า คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ บทเฉพาะกาลเป็นข้อละเว้นบทบัญญัติหลัก ด้วยเหตุนั้น จัดว่าทั้งยังนายกรัฐมนตรีแล้วก็ คณะรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ คณะรัฐมนตรี มาเมื่อวันที่ 6 ม.ย. 2560 อันเป็นวันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ต้องรอคอยโปรดเกล้าฯ การรอคอยโปรดเกล้าฯ เป็นไปตามบทบัญญัติหลัก มาตรา 158 แม้กระนั้นบทเฉพาะกาลใช้แล้ว เป็นข้อละเว้นตามบทบัญญัติหลัก
นายจรัญบอกว่า เปรียบเทียบราวกับค้างคาวไม่ใช่นก บทบัญญัติหลักกล่าวว่าให้ใช้กับนกแค่นั้น ค้างคาวก็เลยไม่เกี่ยว แม้กระนั้นมีบทเฉพาะกาล กล่าวว่าให้นับว่าค้างคาวที่มีชีวิตอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีฐานะเป็นนกตามเมืองธรมนูญนี้ด้วย ค้างคาวกรุ๊ปนั้นก็เลยแปลงเป็นนกตามรัฐธรรมนูญนี้ ตามบทเฉพาะกาล โดยไม่ต้องคอยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อตามมายี่ห้อ 156 วรรค 3 ซึ่งพอๆกับไปครบ 8 ปีในปี 2568
นายจรัญพูดว่า เมื่อมีความเห็นที่มีน้ำหนักเป็น 3 แพร่งก้ำกึ่งแบบงี้ จะหาทางออกยังไง แน่ๆศาลรัฐธรรมนูญจะต้องค้นหาเป้าหมาย การใช้ข้อบังคับ ถ้าเกิดตัวบทเขียนชัดก็จบ แม้กระนั้นถ้าเกิดตัวบทไม่ชัดเจน แล้วก่อให้เกิดปัญหามีความขัดแย้งก้ำกึ่ง ก็จะต้องไปพบความมุ่งหมาย แล้วก็เท่าที่เอียงหูฟัง ไม่ปรากฏเจตนากระจ่าง มีแต่ว่าความคิดเห็นท่านนั้นท่านนี้ ที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ความเห็นชอบ ไม่ใช่จุดหมายของรัฐธรรมนูญ เป็นความมองเห็นส่วนตัวของผู้ตัดสินชูร่างเพียงแค่นั้น
แล้วหลังจากนั้น ผู้จัดรายการย้อนกลับไปถาม ศาสตราจารย์ดร.ชาติชาย เรื่องแนวความคิดรวมทั้งมาตรา 264 บางทีอาจเปิดโอกาสให้ตั้งแต่แมื่อปี 2560 ศาสตราจารย์ดร.ชาติชายมีความเห็นว่า มาตรา 264 อันเป็นบทเฉพาะกาล เป็นไปตามหลักให้การบริหารราชการแผ่นดินสม่ำเสมอ ให้การปฏิบัติต่างๆชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 264 ไม่น่าใช่เรื่องนับ 8 ปี ถ้าเกิดแปลความหมายครัดเคร่งตามมายี่ห้อ 158 เริ่มนับวันที่ได้รับโปรดเกล้าฯตั้ง ตามวรรค 2 ของมาตรา 158 เป็นวันที่ 9 ไม่ถุยายน 2562
ศาสตราจารย์ดร.ชาติชายกล่าวอีกว่า เคยเฉลียวใจคิดเช่นกันว่า จะเริ่มนับ 8 ปีตั้งแต่เมือไหร่ แม้กระนั้นคุยกันแล้ว จุดหมายเป็นส่วนประกอบ มาตรา 158 ซึ่งเป็นชุดความคิดใหม่ ก็จำต้องนับตามมายี่ห้อ 158 เป็นมายี่ห้อเกิดนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 คนไหนกันมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เริ่มนับไป 8 ปี